VIEŠINIMAS

 
 Bus išspausdinti straipsniai Nacionalinėje spaudoje, informuojant apie projekto tikslus, planuojamas veiklas, siekiamus rezultatus ir apibendrinant projekto rezultatus. Taip pat bus išleisti lankstinukai, kurių spausdinimo darbai reikalingi norint užtikrinti sėkmingą projekto veiklų bei rezultatų viešinimą  Nacionaliniame lygmenyje. Išsamus projekto veiklų ir rezultatų pristatymas užtikrins projekto tęstinumą.
     Bus organizuojama konferencija supažindinti Suaugusiųjų Lietuvos švietimo institucijų bendruomenę su patirtimi taikant inovacijas studijų procese. 
     Konferencijos  metu Suaugusiųjų mokymo centrų bendruomenė, Kulautuvos vidurinės mokyklos bendruomenė bus  supažindinta su projekto „Netradicinių mokymo(-si) formų praturtintų inovatyviais mokymo metodais kūrimas ir diegimas“ vykdytomis veiklomis bei jų metu sukurtais aktyvaus mokymosi objektais,  bus pristatyta interaktyvi  mokymo(-si) ir bendravimo/bendradarbiavimo aplinka, vidurinio ugdymo programos klasėms parengta nuotolinio mokymo(-si) medžiaga, praturtinta aktyviais mokymo (ugdymo) metodais.  
     Konferencijoje dalyvaus  visi Kauno SMC mokytojai, administracijos  atstovai, bus pakviesti Kulautuvos vidurinės mokyklos mokytojai, administracijos atstovai, tėvai, besimokantieji, bus pakviesti visų Lietuvos suaugusiųjų formalųjį  išsilavinimą teikiančių institucijų mokytojai, administracijos atstovai,  besimokantieji. Siekiant informacijos apie projekto veiklas sklaidos, bus pakviesti žiniasklaidos atstovai.
     Siekiant sudaryti sąlygas su gerosios patirties pavyzdžiais susipažinti platesniam ratui konferencijos pranešimai bus transliuojami internetu  jų įrašai bus patalpinti  interaktyvioje mokymo(-si) ir bendravimo/bendradarbiavimo aplinkoje. Su Lietuvos švietimo institucijų patirtimi galės susipažinti visi projekte dalyvaujančių institucijų mokytojai, o taip pat kitų institucijų mokytojai, apsilankę virtualioje mokymosi ir bendravimo/bendradarbiavimo aplinkoje ir stebėję transliaciją arba vaizdo įrašus.