REZULTATAI

 
 
I. VIRTUALI MOKYMOSI IR BENDRAVIMO/BENDRADARBIAVIMO SISTEMA
 
II. METODINĖ MEDŽIAGA 
 
1. NUOTOLINIO MOKYMO, KAIP MIŠRAUS MOKYMO DALIES, REALIZAVIMO „MOODLE“ APLINKOJE  METODIKA
 
Metodikos  tikslas - naudojant inovatyvius mokymo būdus ir priemones suteikti galimybę mokytojams įgyti nuotolinio mokymo(-si) metodikos žinių ir technologijų taikymo mišriame mokymo (ugdymo) procese praktinių įgūdžių. Metodikoje bus numatyta teorinė ir praktinė dalis.
 
2. SOCIALINIO BENDRAVIMO/BENDRADARBIAVIMO INTERNETE PRIEMONIŲ TAIKYMO MOKANT MIŠRIUOJU BŪDU METODIKA
 
Metodikos  tikslas – pagerinti mokytojų pedagoginės veiklos kokybę, suteikiant jiems socialinio bendravimo/ bendradarbiavimo internete žinių ir įgūdžių.
 
3. VAIZDO PASKAITŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMO MOKANT MIŠRIUOJU BŪDU METODIKA
 
Metodikos  tikslas – pagerinti mokytojų pedagoginės veiklos kokybę, suteikiant jiems darbo su vaizdo konferencijų technologijomis žinias ir įgūdžius.
 
4. AKTYVIŲ MOKYMO METODŲ TAIKYMO MOKANT MIŠRIUOJU BŪDU METODIKA
 
Metodikos  tikslas – taikant inovatyvius metodus skatinti mokytojus naudoti pedagoginėje veikloje aktyvaus mokymo (ugdymo) metodus inovatyviai organizuojant mokomųjų užsiėmimų tvarką laiko, vietos, mokinio veiklos, mokytojo vadovavimo veiklos aspektais ir suteikti tam reikalingų žinių ir įgūdžių. 
 
III. MOKYMAI, SKIRTI  MIŠRAUS MOKYMO ORGANIZAVIMO KOMPETENCIJOS TOBULINIMUI. (Keturi kursai)
 
1. NUOTOLINIO MOKYMO, KAIP MIŠRAUS MOKYMO DALIES, REALIZAVIMAS „MOODLE“ APLINKOJE 
2. SOCIALINIO BENDRAVIMO/BENDRADARBIAVIMO INTERNETE PRIEMONIŲ TAIKYMAS MOKANT MIŠRIUOJU BŪDU
3. VAIZDO PASKAITŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS MOKANT MIŠRIUOJU BŪDU
4. AKTYVIŲ MOKYMO METODŲ TAIKYMAS MOKANT MIŠRIUOJU BŪDU
  
IV. ELEKTRONINĖ MOKYMOSI MEDŽIAGA
 
V.   ELEKTRONINĖS MOKOSMOSIOS MEDŽIAGOS PRITAIKYMAS MOKYMO PROCESE