Konferencijos programa

 
Kauno suaugusiųjų mokymo centro vykdomo projekto „Netradicinių mokymo formų, praturtintų inovatyviais mokymo metodais, kūrimas ir diegimas“
BAIGIAMOJI KONFERENCIJA
„Nuotolinio mokymo organizavimo problemos ir perspektyvos“
 
2013 m. gegužės 24 d., penktadienis
Viešbutis „Europa Royale Kaunas“ (Miško g. 11, Kaunas)
Konferencijų centras
PROGRAMA

9:30 – 10:30

Dalyvių registracija

10:30 – 10:35
Konferencijos atidarymas. Sveikinimo žodis
Švietimo ir ugdymo skyriaus formaliojo švietimo poskyrio vedėja dr.Vilija Adaškevičienė
 
10:35 – 10:40
Sveikinimo žodis
Kauno suaugusiųjų mokymo centro direktorius dr.Vitalijus Vėteris
 
10:40 – 10:50
Projekto veiklų įgyvendinimas
Projekto koordinatorė, Kauno suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Račaitienė
10:50 – 11:20
Inovatyvus mokymasis - neatsiejama inovatyvios aplinkos dedamoji
VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“ konsultantas Saulius Kromalcas
 

11:20 – 11:35

Kavos pertrauka

11:35 – 12:00
E-mokykla
Švietimo ir ugdymo skyriaus formaliojo švietimo poskyrio vyriausioji specialistė dr.Toma Lileikienė
12:00 – 12:30
Švietimas 2020
Kauno technologijos universiteto E-mokymosi technologijų centro direktorė, socialinių mokslų daktarė, doc. Danguolė Rutkauskienė

12:30 – 13:30

Pietų pertrauka

13:30 – 15:00
Darbas grupėse
Lietuvių kalbos ir užsienio kalbų darbo grupė
Gamtos ir tiksliųjų mokslų darbo grupė
Socialinių mokslų darbo grupė
Dorinio, menų, kūno kultūros, technologijų ir neformaliojo ugdymo darbo grupė

15:00 – 15:15

Kavos pertrauka

15:15 – 15:45

Baigiamasis žodis. Darbo grupių rezultatų apibendrinimas