Projekto "Netradicinių mokymo (ugdymo) formų, praturtintų inovatyviais mokymo metodais, kūrimas ir diegimas" įgyvendinimo laikotarpio pabaiga.

Mieli projekto partneriai, dalyviai,
Projekto įgyvendinimo laikotarpis baigėsi - oficialiai patvirtintos visos reikiamos atsakaitos. Tad projekto administracinės grupės vardu noriu padėkoti visiems partneriams ir mūsų Centro mokytojams už malonų bendradarbiavimą bei kartu pasiektus projekto rezultatus. Mums visiems palinkėčiau atrasti galimybių praktiškai pritaikyti  projekto įgyvendinimo laikotarpiu įgytas naujas žinias, įgūdžius, o taip pat ir  sukurtus produktus, palaikyti  užsimezgusius ryšius.
Pgarbiai,
Kauno suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Račaitienė