Projekto baigiamoji konferencija

2013 m. gegužės 24 d. surengta projekto "Netradicinių mokymo formų, praturtintų inovatyviais mokymo metodais, kūrimas ir diegimas" baigiamoji konferencija "Nuotolinio mokymo organizavimo problemos ir perspektyvos". Susipažinti su projekto rezultatais atvyko apie 130  projekto partnerių mokyklų ir kitų bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenių atstovai. Konferencijos svečiai ir dalyviai pasidalino mokymo organizavimo nuotoliniu būdu patirtimi, įvardino iškylančius sunkumus bei perpektyvas. Projekto įgyvendinimo metu parengta elektroninė mokomoji medžiaga III-IV-toms gimnazijinėms klasėms suteikia didesnes  galimybes gerinti mokymo prieinamumą bei mokymo paslaugų kokybę mokinių mokymosi poreikių kontekste. 
Konferencijos nuotraukas rasite čia: http://vms.ksmc.lt/lt/konferencijos-akimirkos