Apie projektą

ESF projekto pavadinimas: „Netradicinių mokymo (ugdymo) formų praturtintų inovatyviais mokymo metodais kūrimas ir diegimas“

Projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-095

Projekto partneriai:

 • Nacionalinė distancinio mokymo asociacija
 • Kulautuvos vidurinė mokykla 
 • Šiaulių suaugusiųjų vidurinė mokykla
 • Kalvarijos suaugusiųjų vidurinė mokykla
 • Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras
 • Kėdainių suaugusiųjų mokymo centras
 • Viešoji įstaiga Jonavos suaugusiųjų švietimo centras
 • Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras
 • Panevėžio suaugusiųjų mokymo centras
 • Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras
 • Vilniaus "Akiračio"  suaugusiųjų vidurinė mokykla
 • Klaipėdos Salio Šemerio suaugusiųjų vidurinė mokykla
 • Alytaus jaunimo ir suaugusiųjų mokykla
 • Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras
 • Panevėžio suaugusiųjų vidurinė mokykla
 • Kretingos suaugusiųjų mokymo centras
 • Kauno Aleksandro Puškino vidurinė mokykla
 • Plungės suaugusiųjų švietimo centras
 • Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės Bitės suaugusiųjų mokymo centras

         

          Projekto tikslai: Suaugusiųjų mokymo institucijos, teikiančios formalųjį vidurinį išsilavinimą, šiuolaikinėje besikeičiančioje visuomenėje susiduria su mokinių dalyvavimo pamokose pagal patvirtintą tvarkaraštį problema. Priežastis lemia  suaugusiųjų socialinė padėtis (dirbantieji Lietuvoje, dirbantieji užsienyje,  rajonų gyventojai, besilaukiančios ir auginančios mažamečius vaikus, tautinių mažumų atstovai,  atliekantys laisvės atėmimo bausmes, neįgalieji ir kt.).   Pagal, atlikos Kauno SMC besimokančiųjų apklausos duomenis, 94% apklaustųjų išreiškė  mokymo organizavimo išplėtimo nuo tradicinės pamokos iki nuotolinio ir stacionaraus mokymo derinimo poreikį. Besimokantieji išreiškia poreikį individualiai mokytis mokymuisi skiriant jiems patogų laiką bei vietą, išryškėja inovatyvių, aktyvių  mokymo metodų poreikis. Projekto tikslas – gerinti švietimo paslaugų kokybę,  taikant inovatyvius mokymo metodus, diegiant netradicines mokymo formas, t.y. derinant  nuotolinį ir stacionarų mokymą. Tiskslo bus siekiama pritaikant jau parengtą mišraus nuotolinio mokymo modelį. Kauno SMC prieš 4 metus pradėtos rengti savarankiško mokymo  užduotys bei talpinamos centro internetinėje svetainėje,  išleisti vadovėliai suaugusiesiems. Tačiau   mokytojai nėra susipažinę su nuotolinio mokymo metodika ir technologijomis, socialinio  bendravimo internete priemonėmis.

          Projekto tęstinumas:  Įgyvendinant projekto veiklas 15-os savivaldybių   1-oje vid. mokykloje ,17-oje suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centruose ir mokyklose, bus padėtas pagrindas netradicinių mokymo formų praturtintų inovatyviais mokymo metodais įgyvendinimui. Bus sukurtas mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimo metodinės bazės pagrindas. Mokymuose galės dalyvauti ir kituose mokymo (ugdymo) koncentruose dėstantys mokytojai. Yra planuojama tik tobulinti ir plėsti šio modelio pritaikymą ne tik 11-12 klasėse, bet ir 5-10 klasėse neapsiribojant nei vienerių mokslo metų laikotarpiu, nei projekto įgyvendinimo laikotarpiu.